מאיזה גיל מותר לעבוד

1 בפברואר 2020
אתם בני פחות מ- 16 ורוצים לעבוד? מאיזה גיל מותר לכם?

בחופש | מגיל 14

בשנת הלימודים | מגיל 16

בהופעות | גם לפני גיל 16

שימו לב!

  • במהלך החופש מותר להעסיק בני נוער מגיל 14 בעבודות קלות בלבד.
  • במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 16, אך לא בשעות הלימודים.
  • בהופעות, בפרסומות ובצילומים אפשר להעסיק גם ילדים מתחת לגיל 16, אבל צריך לקבל אישור של ההורים והיתר מיוחד ממשרד העבודה.

חשוב לדעת

בכל בעיה ושאלה תוכלו לפנות אלינו כאן