לכמה זמן הפסקה זכאי העובד? על חשבון מי ההפסקה?

7 בפברואר 2020

ביום עבודה של לפחות שש שעות, תופסק העבודה למנוחה וארוחה ל3/4 שעה לפחות (בערב חג ל- חצי שעה לפחות) במהלך הפסקה זו מותר לעובד לצאת ממקום העבודה אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרחית והמעביד דרש ממנו להישאר. זמן הפסקה זו הוא לא חלק משעות העבודה ועל כן המעביד לא חייב לשלם עבורן אלא אם המעביד דרש מהעובד להישאר בעבודה.

הפסקות קצרות להחלפת כוח ואוויר, מוסכמות על ידי המעביד – הן חלק משעות העבודה, והמעביד חייב לשלם עבורן שכר.

לאחרונה חוקק "חוק השירותים" אשר הוסיף סעיף לחוק שעות העבודה והמנוחה המחייב את המעסיק לספק לעובד שלו זמן הפסקה וגישה לשירותים.