תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת

7 בפברואר 2020

מתלמדים כמלצרים? מתכוננים למשמרת? האם זה על חשבונכם?

חובה
לשלם לעובד שכר עבור התלמדות, הכשרה, השתלמות, הכנות למשמרת, ישיבות צוות וכו

אסור
להוריד מהשכר של העובד את עלות ההשתתפות בהשתלמות/הדרכה או לדרוש ממנו לשלם עבורה

חובה לשלם לכם שכר עבור כל "תקופת העבודה"

תקופת העבודה כולל גם:

  • תקופת התלמדות או הכשרה
  • תקופת ניסיון (גם אם בסופה הוחלט שלא להעסיק את העובד)
  • הכנות למשמרת
  • ישיבות צוות
  • השתלמויות
  • כל שהייה במקום העבודה שנעשתה על-פי דרישת המעסיק
  • זמן נסיעה או הליכה בין לקוחות – אם העובד עובר מלקוח אחד לאחר וזמן הנסיעה/ההליכה בין הלקוחות הוא קצר ואינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים

שימו לב!

עובד לא רשאי לוותר על שכר עבור עבודה בתקופות שצוינו. המעסיק חייב לשלם לכם לפחות שכר מינימום גם אם הסכמתם לעבוד ללא שכר.

זמן הנסיעה לעבודה אינו נחשב לזמן עבודה והעובד אינו זכאי לשכר עבורו (אם העובד עובר בין לקוחות, הוא זכאי לשכר על זמן הנסיעה/ההליכה ביניהם).

המידע נלקח מהדף תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת באתר כל זכות, ברשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL