צו הרחבה לאולמות השמחה וגני האירועים

17 בנובמבר 2019

ב2008 הוציא שר התמ"ת צו הרחבה להסכם עבודה קיבוצי שנחתם בשנת 2006 בין ההסתדרות להתאחדות אולמות השמחה וגני האירועים.

צו ההרחבה קובע מספר דגשים חשובים ומעגן כמה זכויות משמעותיות לעובדים:

שכר וטיפים:

לפי ההסכם טיפים שמתקבלים מהלקוחות אינם נחשבים לשכר.

אם עובד הוזמן למקום העבודה, התייצב, ולא הועסק בגלל מקום העבודה – המעסיק חייב לשלם לו עבור חצי יום בתוספת החזרי נסיעות. במידה והעובד התחיל את יום העבודה והוא נשלח לביתו באמצע – צריך לשלם לו שכר מלא עבור היום הזה.

עבור כל שנת עבודה מגיע לעובד תוספת ותק של 1% – עד לותק של 30% או 5,000 ש"ח (לפני תוספת הותק)

אם עובד נדרש לעבוד במשמרת לילה המשמרת מתקצרת ל6 שעות ואחריהן הוא זכאי לתוספת עבור שעות נוספות.

במידה ולעובד בן או בת זוג שאינם עובדים הוא זכאי לתוספת משפחה בסך 30 ש"ח בחודש.

חופשה שנתית:

ותק
שבוע עבודה בן חמישה ימים
שבוע עבודה בן ששה ימי עבודה
1 – 2
10 ימי עבודה
12 ימי עבודה
3 – 4
11 ימי עבודה
13 ימי עבודה
5
12 ימי עבודה
14 ימי עבודה
6 – 8
17 ימי עבודה
19 ימי עבודה
9 ואילך
23 ימי עבודה
26 ימי עבודה

דמי הבראה:

לאחר השנה הראשונה ובעדה – 5 ימי הבראה לשנה.

בעד השנה השנייה ועד החמישית – 7 ימי הבראה לשנה.

בעד השנה השישית ואילך – 10 ימי הבראה לשנה.

דמי מחלה:

עובד שעובד למעלה משנתיים זכאי ל24 ימי מחלה בתשלום בכל שנה.

נסיעה לעבודה:

במידה והעובד מסיים לעבוד אחרי שעות התחבורה הציבורית – המעסיק צריך לארגן הסעה מסודרת.

חופשות אישיות:

עובד שעובד למעלה משנה – זכאי לחופשה אישית, חוץ מהחופשה השנתית, לרגל נישואים, לרגל הולדת ילדו או לרגל נישואי ילדו.

בגדי עבודה:

מקום העבודה חייב לספק בגדי עבודה על חשבונו.

פנסיה:

כל עובדת מעל גיל 20 ועובד מעל גיל 21 זכאים לקרן פנסיה. 5% משכרו של העובד יופרשו על חשבונו ו10% על חשבון המעסיק.

קרן השתלמות והדרכה:

המעסיק צריך להפריש 0.25% משכר כל העובדים, מדי חודש, לקרן להשתלמות והדרכה.

צו הרחבה לאולמות וגני אירועים 2008