פנסיה/ביטוח/קופות גמל

17 בנובמבר 2019

על ההבדלים בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים

קרן פנסיה – היא אפיק חסכון לטווח ארוך המקנה לחוסך ולשאיריו קצבה לשארית חייהם, מרגע הגיעו של החוסך לגיל פרישה, או קצבת שארים לשאריו – אם נפטר לפני גיל פרישה, וכן ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. התוכנית מבוססת על הפרשות עובד ומעביד אשר מעבירים לקרן תשלומים שוטפים במהלך שנות עבודתו של העובד בהתאם לרמת השכר המבוטח.
קופת גמל – היא אפיק חיסכון לטווח בינוני או ארוך המקנה לבעליו הטבות מיסוי. ההפקדה לקופת גמל היא לפי השיעורים שנקבעו בהסדר התחוקתי לכל סוג קופה. הסכומים שנצברו לזכות החוסך ניתנים למשיכה במועדים ובתנאים שנקבעו בהסדר התחוקתי.
ביטוח מנהלים – תוכנית ביטוח המאושרת כקופת ביטוח לפי תקנות מ”ה, ומשלבת בתוכה מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוחי. התוכנית מבוססת על הפרשות עובד ומעביד, לתגמולים ולפיצויים. ביטוח זה נועד לתת מענה לבעיות הביטחון הכלכלי של העובד: דאגה לשאריו במקרה פטירתו, דאגה להכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה, מחלה או תאונה וצבירת חיסכון לעת פרישה מעבודה. בניגוד לקופת גמל, בביטוח מנהלים ניתן במסגרת הפרשות לבטח בביטוח אובדן כושר עבודה וריסק מוות. החוסך בוחר לו את תוכנית ביטוח החיים על מרכיביה לפי רצונו.