עבודת לילה

17 בנובמבר 2019

איך מוגדרת עבודת לילה? האם קיים תעריף גבוה יותר לעבודה בלילה?

למרות הדעה הרווחת, אין בחוק קביעה של "תעריף לילה" גבוה משהכר הרגיל.

לעומת זאת, בחוק שעות העבודה והמנוחה נקבע גם כי בעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בין 22.00 ל- 6.00 (עבודת לילה) אורך יום העבודה לא יעלה על 7 שעות.

המשמעות של קביעה זו היא שכל שעת עבודה מעל השעה השביעית, בלילה, היא שעה נוספת ויש לשלם עליה גמול שעות נוספות.

העובד והמעביד רשאים כמובן להסכים על שכר גבוה יותר בשעות הלילה.

חוק שעות העבודה והמנוחה התשי"א-1951