עבודות אסורות לבני נוער

17 בנובמבר 2019
יוצאים לעבוד? יש עבודות שאסור להעסיק אתכם בהן.

באלו עבודות אסור לבני נוער לעבוד?

 • עבודות פיזיות
  • בנייה באתרי בנייה.
  • העברת חפצים ממקום למקום מעל שעתיים ביום.
  • העברת חפצים ששוקלים יותר מ- 12.5 ק"ג (לנער) ו-8 ק"ג (לנערה).
 • עבודה בסביבה מסוכנת
  • עבודה במחלקות בבתי חולים שיש בהן חשיפה להידבקות במחלות זיהומיות.
  • עבודה שכוללת חשיפה לחומרים מסוכנים.
  • עבודה בתוך רשת צינורות ביוב.
  • חפירה, תיקון או ניקוי של מנהרה, באר או ביוב.
  • עבודה עם חומרי נפץ, זיקוקי די-נור, פצצים ותחמושת, כולל ייצור, עיבוד טיפול ואחסנה שלהם.
  • ניקוי מנוע או חלק של מכונה, אם הניקוי יחשוף את הנער לסכנת פגיעה.
  • ייצור ועיבוד חומרים שעשויים להתלקח.
  • עבודה עם מכשירים שיש בהם קרינה.
 • עבודה במקומות עם טמפרטורה גבוהה מ-40 מעלות או נמוכה מ-4 מעלות.
 • ייצור סיגריות וטבק.
 • לרשימה המלאה של עבודות שאסור להעסיק בהן בני נוער, ראו תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות).

שימו לב!

 • אם אתם מעוניינים לעבוד בעבודה שנקבעה כעבודה אסורה, אפשר לפנות למפקח העבודה הראשי מטעם משרד העבודה והרווחה, שרשאי לאשר את העסקתכם בעבודה בהתאם להגבלות שיקבע.
 • המפקח ייתן את האישור רק אם ישתכנע שהעבודה הזו חיונית לצורך הכשרתכם המקצועית.

המידע נלקח מהדף עבודות אסורות לבני נוער באתר כל זכות, ברשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL