ימי אבל ו"שבעה"

17 בנובמבר 2019

האם עובד שיושב "שבעה" זכאי לקבל שכר?

צו הרחבה להסכם מסגרת עליו חתמו ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (ארגוני המעסיקים) קובע שבמידה ועובד עובד במקום עבודה מסוים למעלה משלושה חודשים והוא מקיים "חובת אבלות" על מות הורים, ילדים, בני זוג או אחיות ואחים (לדוגמא "שבעה") הוא זכאי לקבל שכר עבור הימים שלא עבד בהם – עד שבעה ימים.