חוק עבודת הנוער

17 בנובמבר 2019

חוק עבודת הנוער, שנחקק ב1953 הוא החוק העיקרי שעוסק בעבודת הנוער. הוא קובע את גיל העבודה, את השעות האסורות, את העבודות המותרות ועוד…

חוק עבודת הנוער הוא חוק מאד מגונן. הוא נועד כדי להבטיח לילדים ולבני נוער שעבודתם לא תפגע בחייהם – לא בלימודיהם, לא בבריאותם ולא בהתפתחותם התקינה. נכון שלפעמים זה נראה קצת מיושן וקצת מציק – אבל לפעמים מרוב להיטות לעבוד אנחנו יכולים לא לשים לב לדברים ולהפגע.

חוק עבודת הנוער מתחיל בלקבוע שנוער הוא כל מי שהוא מתחת לגיל 18, צעיר הוא מי שבין 16 ל18 וילד הוא מי שמתחת. ההבחנות האלה חשונות כלפי סעיפים אחרים כגון עבודת לילה.

לפי חוק עבודת הנוער אסור להעסיק ילדים מתחת לגיל 16 – במידה וחל עליהם חוק לימוד חובה. במידה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה מותר להעסיקם מגיל 15. מי שחל עליו חוק לימוד חובה, גם אם הוא מעל גיל 16, מותר להעסיק אותו רק מחוץ לשעות הלימודים. בחופשות רישמיות, כגון "החופש הגדול", מותר להעסיק מעל גיל 14.

חשוב להדגיש כבר עכשיו שבמידה ומישהו מעסיק אתכם בניגוד לחוק הוא העבריין ולא אתם.

צילום תעודת זהות ואישור רפואי

כשיוצאים לעבודה חייבים להוציא אישור מרופא שאתם כשירים לעבודה. במידה ויש לכם בעיות בריאותיות חשוב לציין אותם כדי שלא תגרמו לעצמכם נזק בעבודה לא נכונה. את האישור צריך להביא למעסיק. בנוסף, צריך להביא למעסיק גם צילום של תעודת הזהות או ספח תעודת הזהות מההורים.

שעות העבודה

אסור להעסיק בני נוער מעל ל40 שעות בשבוע ומעל ל8 שעות ביום.
אסור להעסיק בני נוער בימי שבת.
אסור להעסיק ילדים (מתחת לגיל 16) אחרי השעה 20:00 וצעירים (בין 16-18) אחרי השעה 22:00.

האיסורים על העסקת נוער חמורים יותר מאשר על העסקת מבוגרים בימים ובשעות האלה אבל במידה ומעסיקים אתכם מעל צריך לשלם שעות נוספות – לפי חוק שעות העבודה והמנוחה.

הפסקות

ביום עבודה שנמשך מעל 6 שעות צריכים לתת לכם הפסקה של 3/4 שעה – מתוכה חצי שעה רצופה. צריך לתת לכם גם הזדמנות לצאת מהעבודה לאכול. אם אומרים לכם שאתם בהפסקה אבל צריכים להשגיח על… זאת לא הפסקה – וצריך לשלם לכם על הזמן הזה.

לימודים

המעסיק חייב לאפשר לכם להגיע ללימודים – אסור לפגוע לכם בתנאי העבודה בגלל שאתם מסרבים לעבודה בשעות ביה"ס.

חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית קובע שלעובדים מבוגרים (מעל גיל 18) מגיעים 14 ימי חופשה שנתית בתשלום בשנה. לבני נוער – מגיעים 18 ימי חופשה שנתית בתשלום.

עבודות אסורות

ישנה רשימה די גדולה של עבודות שאסור להעסיק בהם בני נוער מכיוון שהם מסוכנות או לא הולמות. חלק מהן פיזיות (לדוגמא סחיבת משקלים גדולים) חלק מהן "סביבתיות" (לדוגמא עבודה עם כימיקלים שונים) וחלק "מוסריות" (לדוגמא עבודה במקומות בעלי אופי מיני).

החוק קובע במפורש שגם עם העסיקו אתכם בניגוד לחוק – צריך לשלם לכם את השכר המגיע לכם.

חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995