חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

17 בנובמבר 2019

ב19.12.11 נכנס לספר החוקים חוק חדש – חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. המטרה של החוק היא לחזק את יכולת האכיפה של חוקי העבודה בארץ.

המטרה של החוק היא לחזק את יכולת האכיפה של חוקי העבודה בארץ. על מנת להשיג מטרה זו – החוק החדש נוקט בשלושה אמצעים שונים:
החוק יאפשר הטלת קנסות גבוהים מאד בהליך, יחסית, מזורז.

החוק יאפשר אחריות של מזמיני השירות כלפי חלק מזכויות עובדי הקבלן ומול המדינה.

החוק יאפשר לתמ"ת לפרסם ברבים את הטלת הקנסות והמימצאים.

החוק מחולק את העבירות על חוקי העבודה לשלוש קבוצות חומרה. עבור הפרה של חוק מקבוצה 1 ניתן להטיל קנסות מנהליים בגובה של 5,000 ₪, עבור הפרה של חוק מקבוצה 2 ניתן להטיל קנסות מנהליים בגובה של 20,000 ₪, עבור הפרה של חוק מקבוצה 3 ניתן להטיל קנסות מנהליים בגובה של 35,000 ₪.
הקבוצה הראשונה היא מנהלית בעיקרה – אי ניהול פנקס חופשה או עבודה, העסקת נער בלי כרטיס עבודה, מניעת הפסקה, אי פרסום מודעות וכו'.
הקבוצה השניה היא קבוצה של עבירות חמורות יותר הכוללת – אי מתן חופשה, העסקת נוער בשעות הלימודים או בלילות, אי מסירת הודעה לעובד או הודעה מוקדמת, אי תשלום שעות נוספות ושבתות וניכויי שכר אסורים.
הקבוצה השלישית היא קבוצה של עבירות חמורות מאד וכוללת צורות חמורות של פגיעה בעובדים והעסקה פוגענית – העסקה בשבתות ובשעות נוספות (גם אם שולם גמול), העבדת ילדים מתחת לגיל, אי תשלום שכר מינימום או הלנת שכר, קבלת ביטחונות מעובד ופיטורי עובדת בהריון או מילואימניק.
החוק מאפשר ללכת על מסלול מנהלי, כלומר של הטלת קנסות גבוהים, במקום אכיפה פלילית. זה אמור לקצר ולפשט את התהליך. העבירות נשארות פליליות – כך שהחמורות ילכו להליך הפלילי לאכיפה חמורה יותר.
בנוסף, אם מזמין השירות יודע ע"י התמ"ת שנעשו בחצריו עבירות מסויימות והוא לא דאג לתיקון המצב אפשר להטיל גם עליו את הקנסות.
בנוסף, על הפרות של הקבוצה השלישית וצווי הרחבה כגון הבראה, נסיעות, פנסיה ותוספת יוקר, גם העובד יוכל, בתנאים מסויימים, לתבוע את מזמין השירות ולא רק את הקבלן.
משרד התמ"ת יהיה מחוייב לפרסם את הקנסות שהוא מטיל באתר שלו – כולל שמו של המפר, הסעיף שהפר והסכום שהוטל עליו.
החוק מאפשר להטיל חצי מגובה הקנסות גם על מנהלי החברות.

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011