חוק הגנה על עובדים

17 בנובמבר 2019

חוק הגנה על העובדים שנחקק ב1997 מעניק הגנה רחבה לעובדים מפני התנכלות בעקבות תלונה שהגישו, או סיוע שנתנו לעובד אחר שהגיש תלונה.

החוק קובע שאסור לפגוע בעובד בעניינים הקשורים לעבודה בגלל שהגיש תלונה נגד המעביד, או נגד עובד אחר במקום העבודה וגם לא במידה וסייע לעובד אחר להגיש תלונה.

"ענייני עבודה" – הם כל אחד מאלה:

  1. תנאי עבודה.
  2. קידום בעבודה.
  3. הכשרה או השתלמות מקצועית.
  4. פיטורים או פיצויי פיטורים.
  5. הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

במידה והמעסיק פגע בתנאי עבודתו של העובד, בית הדין רשאי לפסוק עד 50,000 ש"ח לזכותו של העובד, גם אם לא הוכח נזק – או לחייב את המעסיק להחזיר אותו לעבודה.

העובד צריך יהיה להוכיח כי הוא פוטר, או שתנאי עבודתו נפגעו – בלי שהיתה סיבה אחרת. החובה להוכיח שהעובד פוטר מסיבה עניינית מוטלת על המעביד.

על החוק יש התיישנות של שנה.

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז – 1997