ימי חופש בתשלום מהעבודה

17 בנובמבר 2019

מלבד השכר אתם זכאים לצבור ימי חופש שאותם תוכלו לנצל בהמשך ולקבל עליהם תשלום נוסף

1. עובדים שמועסקים יותר מחודשיים וחצי צוברים ימי חופש מהעבודה, שאותם יוכלו לנצל בהמשך

2. את ימי החופש שנצברו תוכלו לנצל לקבלת חופש בתשלום מהעבודה

3. אם לא ניצלתם את ימי החופשה שצברתם, תוכלו לפדות אותם בכסף בסוף העבודה

4. עובדים זמניים שמועסקים פחות מחודשיים וחצי, ומקבלים שכר לפי שעה, זכאים לקבל בסוף עבודתם תוספת של 4% מכל השכר שהרוויחו במקום ימי חופש

מי צובר ימי חופש, ומי מקבל תשלום?

  • אם אתם מקבלים משכורת לפי שעות העבודה או הימים שעבדתם בפועל בכל חודש, ועברו יותר מחודשיים וחצי מאז שהתחלתם לעבוד, אתם זכאים לצבור ימי חופש (החל מהיום הראשון לעבודתכם).
  • אם אתם מקבלים משכורת חודשית קבועה, אתם צוברים ימי חופש גם אם הועסקתם אצל המעסיק פחות מחודשיים וחצי.
  • אם אתם עובדים זמניים (עבדתם אצל המעסיק פחות מחודשיים וחצי) ומקבלים שכר לפי מספר השעות או הימים שעבדתם בפועל, אינכם זכאים לצבור ימי חופשה. במקום ימי חופשה, תהיו זכאים לקבל במשכורת האחרונה תוספת של 4% מכל השכר שקיבלתם במשך כל התקופה שעבדתם.

כמה ימי חופש צוברים?

שנות ותקזכאותימים בפועל 
  בשבוע עבודה של 5 ימיםבשבוע עבודה של 6 ימים
עד 5 שנים161214
6181416
7211518
8221619
9231720
10241821

איך מנצלים ימי חופש, ואיך מקבלים את הכסף?

  • ימי החופש שצברתם צריכים להיות רשומים בתלוש השכר מדי חודש.
  • אם אתם רוצים לצאת לחופש מעבודה (כלומר לקבל תשלום עבור אותו יום למרות שלא הגעתם לעבודה), עליכם לתאם את התאריך עם המעסיק שלכם. במקרה כזה תקבלו שכר עבור אותו יום למרות שלא הגעתם לעבוד, והסכום יופיע במשכורת.
  • אם לא תנצלו את ימי החופש עד סיום העסקתכם, תהיו זכאים לקבל את שווי השכר של הימים שלא ניצלתם, במשכורת האחרונה. למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית, באתר כל זכות.
  • אם אתם עובדים זמניים, והפסקתם לעבוד פחות מחודשיים וחצי לאחר שהתחלתם, אתם זכאים לקבל במשכורת האחרונה תוספת של 4% מכל המשכורות שקיבלתם מהמעסיק.

שימו לב!

  • אם אתם מקבלים משכורת לפי מספר השעות או הימים שעבדתם בפועל בכל חודש, גובה התשלום שתקבלו עבור יום חופש עשוי להיות נמוך משווי של יום עבודה רגיל.
  • בנוסף לימי החופש, זכותכם לא להגיע לעבודה בחגים ובשבתות (או ביום המנוחה המקובל עליכם, אם אינכם יהודים). למידע נוסף ראו עבודה בשבת ובחג.

בני נוער (מתחת לגיל 18) זכאין ל-18 ימי חופשה בתשלום.

עובד יהיה זכאי לחופשה שנתית לפי הטבלה אם היה עובד של אותו מעביד במהלך כל השנה ועבד לפחות 200 ימים. אם עבד פחות מ- 200 ימים יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים של הטבלה כיחס מספר ימי עבודה בפועל אל מספר 200. (לדוגמא אם העובד עבד בפועל 150 ימים בשנה השנייה לעבודה יהיה זכאי
ל- 14*150 /200= עשרה ימים (חלק של יום חופשה לא בא במנין) : 9 ימי עבודה או 8 לפי אורכו של שבוע עבודה).

אם העובד היה עובדו של אותו מעביד בחלק משנת העבודה, יהיה זכאי לימי חופשה כמפורט בטבלה אם עבד באותו חלק של השנה לפחות 240 ימים . אם עבד פחות מ- 240 ימים אזי יהיה זכאי לחלק היחסי ממספר הימים המופיע בטבלה, כיחס ממספר ימי עבודה בפועל ל 240 (בהתאם לחישוב הנ"ל : 150*14 /240= שמונה ימים).

יש לציין שעובד שעבד עד 75 ימים זכאי ל"תמורת חופשה" : 4% מכלל הסכומים שהשתכר.

חוק חופשה שנתית התשי"א-1951.

המידע נלקח מהדף ימי חופש בתשלום בעבודה באתר כל זכות, ברשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL