זכאות לתשלום עבור העדרות מהעבודה בגלל פעילות בגדנ"ע

15 בפברואר 2020

מה זה תת כותרת

אתם עושים כמה משמרות בשבוע ויצאתם לפעילות גדנ"ע? ייתכן שמגיע לכם תשלום מהמוסד לביטוח הלאומי

מי? | כל נער/ה שעבד/ה לפחות 30 ימים ב- 3 החודשים שלפני פעילות הגדנ"ע

כמה? | לכל יום בפעילות הגדנ"ע מקבלים את השכר ששולם עבור 30 ימי העבודה האחרונים חלקי 30 אבל לא פחות מ-85.61 ש"ח ליום

אם אבא שלכם יוצא לשירות מילואים הוא זכאי לתשלום. ברור. גם אתם, אם אתם עובדים בצורה רציפה ויוצאים לפעילות גדנ"ע

איך מקבלים את הכסף?

 • צריך למלא טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם-צבאי.
  • ממלאים את הפרטים האישיים בחלק א' של טופס התביעה וחותמים על הטופס.
  • צריך להקפיד על מילוי כל הפרטים כדי למנוע עיכוב בתשלום.
 • את חלק ב' של טופס התביעה – אישור על ההשתתפות בפעילות, ימלא נציג מחלקת הגדנ"ע במשרד הביטחון.
 • המעסיק של הנער ימלא את חלק ג' בטופס:
  • צריך לרשום את תאריך תחילת העבודה של הנער.
  • אם הנער הפסיק לעבוד, המעסיק ירשום גם את תאריך הפסקת העבודה.
  • המעסיק ירשום את מספר ימי העבודה שהנער עבד אצלו בשלושת החודשים שקדמו לפעילות הקדם צבאית. שימו לב – שבתות וחגים שלא עובדים בהם נחשבים ליום עבודה במסגרת 30 הימים הנדרשים לצורך הזכאות לתשלום.
 • את התביעה מגישים למחלקת הגדנ"ע של משרד הביטחון.
 • מחלקת הגדנ"ע תעביר את התביעה אל המוסד לביטוח לאומי לאישור ולתשלום.

חשוב לדעת

 • אם עבדתם פחות מ-30 ימים במהלך 3 החודשים האחרונים, ייתכן שאתם בכל זאת זכאים לתשלום עבור הגדנ"ע, אם יסתבר שמספר ימי העבודה בצירוף שבתות וחגים שבהם לא עבדתם מגיע ל-30.
 • כדאי למלא את הטופס ולהחתים את המעסיק עוד לפני היציאה לגדנ"ע.

המידע נלקח מהדף תשלום לבני נוער שנעדרו מהעבודה בגלל פעילות בגדנ"ע באתר כל זכות, ברשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL