זכאות לפיצויי פיטורים

14 בנובמבר 2019

מי זכאי לפיצויי פיטורים? האם רק מי שפוטר? באיזה נסיבות גם מי שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים?

עובד שעבד אצל מעביד אחד או באותו מקום עבודה 12 חודשים זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו פיצויי פיטורים. אם עובד עבד באותו מקום עבודה והתחלפו המעבידים הוא זכאי לקבל מהמעביד הקודם פיצויי פיטורים בעד תקופת העבודה אצלו אלא אם כן קיבל על עצמו המעביד החדש לשלם את הפיצויים עבור אותה תקופה.

אם לא הוכח אחרת, פיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה ייראו כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מלשלם פיצויי פיטורים, והעובד זכאי לפיצויים.

עובד המתפטר מרצונו ממקום העבודה, אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, אלא אם הוא נכנס לאחת הקטגוריות המנויות להלן:

 • פטירה או פשיטת רגל של המעביד.
 • פטירת עובד.
 • התפטרות בגלל מצב בריאות לקוי של העובד עצמו או של בן משפחתו.
 • התפטרות עובדת בתוך 9 חודשים מיום שילדה, או שאימצה, לשם טיפול בילד.
 • התפטרות עובד עקב מעבר למקום מגורים המרוחק ממקום מגוריו הקודם ב-40 ק"מ לפחות, בנסיבות מיוחדות כמו: נישואין, גירושין, הצטרפות לבן זוג.
 • התפטרות עובד עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לחו"ל בשליחות המדינה.
 • אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, על ידי המעביד.
 • התפטרות עובד עונתי, שעבד שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה, מאחר ולא הובטחה לו עבודה נוספת באותו מקום.
 • התפטרות עובד עקב התגייסותו לצבא סדיר, לצבא קבע, למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר.
 • התפטרות עובד משום שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית.
 • התפטרות עובד שהגיע לגיל פרישה.
 • התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

המשותף לכל המקרים האלה הוא בכך, שההתפטרות באה מסיבה חיצונית שלא מאפשרת לעובד להמשיך לעבוד (סיבה בריאותית, הרעה מוחשית בתנאי עבודה) או למען מטרה שהמחוקק רוצה לעודד אותה (טיפול בתינוק, העתקת מגורים לאזור פיתוח, גיוס לצבא ולמשטרה והיבחרות לתפקיד ציבורי).

מי שתובע פיצויים בגלל אחת הסיבות האלה צריך להוכיח כי אכן התפטר בשל אחת הסיבות האלה וכי הסיבה האמורה פעלה בעת שהתפטר.

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963