ההבדל בן חברת כח אדם לחברת קבלן

17 בנובמבר 2019

צעירים רבים מועסקים בעבודות שמירה, אבטחה וניקיון. חלקם מועסקים באמצעות חברות כח אדם וחלקם באמצעות חברות קבלן. מה ההבדל בין שתי ההגדרות? מה ההשלכות הנגזרות ממנו?

מה ההבדל בין חברת כוח אדם/קבלן כוח אדם לקבלן שירותים?
חברת כוח אדם מספקת כוח אדם-עובדים למטרות שונות וקבלן שירותים מספק שירות-מוצר מוגמר למזמין (גם אם השירות ניתן על ידי עובדים)
אספקת שירותים בכלל, בהבחנה מאספקת שירותי כוח אדם, משמעה הוצאת פונקציות שלמות מתוך המערכת הארגונית.
קבלן השירותים הוא זה שיהיה אחראי לספק למערכת הארגונית את השירותים או את המוצרים המוגמרים עליהם סוכם. קבלני כוח האדם מספקים לארגון עובדים זמניים, שניתן להעסיקם כל עוד זקוקים או מעוניינים בשירותיהם, ולהחזירם לקבלן כוח האדם כאשר אין בהם עוד צורך.
אופן העסקה של קבלן כוח אדם מוסדר בחוק העסקת עובדים על ידי חברת כוח אדם משנת 1996. הנקודות המרכזיות בו שקבלן כוח אדם מחויב ברישוי ועובד שלו הופך לעובדו של המשתמש לאחר 9 חדשי עבודה.

קבלן שירותים פטור מחובות אלה.

ייתכנו מקרים של עירוב בין מתן שירותים ובין שירותי כוח אדם, ולא אחת קיים קושי בזיהוי אופי ההתקשרות עם המזמין .
משמעות העסקה דרך קבלן שירותים, היא שאדם אינו מועסק ישירות על ידי המעסיק הנהנה משירותיו והחישוב נערך לגבי קניית "שירותים" ולא בהתאם למספר שעות העבודה. כתוצאה מכך, ישנה רמיסה בוטה ועקבית של זכויות עובדי הקבלן. מזמין השירותים כלל לא מתעניין על ידי מי בוצעה העבודה שהזמין ובמשמעויות החברתיות והמוסריות של העבודה שהוא הזמין. מבחינת מזמין השירות הוא יודע ששילם מכספו עבור השירותים ומכיוון שהוא אינו המעסיק של העובדים, הוא אינו רואה עצמו כאחראי על זכויותיהם, אלא רק על טיבה ואיכותה של העבודה אותה הזמין.

בעקבות העובדה כי אין למזמין השירותים אחריות מלאה על זכויות עובדי הקבלן מפורסמים מכרזים אשר בתוכם כבר מובנה ניצול העובד. מכרזים רבים באם עושים חישוב מדויק שוללים כבר מהתחלה את זכויות העובד ועל כן הורדת מחיר מכרזים כחלק מתחרות שוק ללא כל הגבלה יוצרת תופעה רחבה של ניצול כשיטה.

מספר העובדים דרך חברות קבלניות אינו ידוע ואין נתונים מדויקים, אך ההערכה היא שמספרם גדול אף יותר ממספרם של עובדי כוח אדם 100,000.

צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם 2004

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

בשנת 1996 עבר חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. החוק מחייב רישום של חברות כוח אדם ותנאים לקבלת רישיון. הסעיף מרכזי בחוק הוא סעיף 12א אשר מחייב קליטת של עובד אצל המעסיק בפועל אחרי 9 חודשים.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנו – 1996