שוויון בעבודה ומניעת הטרדה מינית

מותר לשלם לי פחות מלעובד באותה דרגה שלי כי אני אישה?

מותר לא להעסיק אותי כי אני סובל מנכות?

מה מותר לעסוק כדי לתקן אפליה?

המחוקק חוקק מספר חוקים שמטרתם למנוע הפליה בעבודה על בסיס הבדלים, המהווים שיקולים זרים, זאת בכדי להביא למצב של שוויון הזדמנויות אמיתי לכל עובד/ת.