אני יכול להשתחרר מהעבודה לצורך לימודים?

1 בפברואר 2020

אני עובד בבוקר ולומד לימודי ערב בבית ספר מקצועי. האם אני יכול להשתחרר מהעבודה לצורך הלימודים?

כן. בית הספר צריך למסור למעסיק אישור בכתב שאתה לומד בבית הספר. בימים שאתה לומד, המעסיק חייב לשחרר אותך עד השעה 16:00. בכל מקרה, אסור למעסיק לנכות לך מהשכר את שעות העבודה שנעדרת לצורך הלימודים.