שכר מינימום
גיל שכר מינימום
לשעה*
שעות
נוספות 9-10
השעה ה-11
והלאה או שבת
עד 16 23.79 ₪ 29.74 ₪ 35.69 ₪
מ 16 עד 17 25.49 ₪ 31.86 ₪ 38.24 ₪
מ 17 עד 18 28.21 ₪ 35.26 ₪ 42.32 ₪
מ 18 ומעלה 32.31 ₪ 40.38 ₪ 48.46 ₪
שכר המינימום השתנה בפעם האחרונה ב-1.4.24

הנוער העובד והלומד
הזכויות שלך בעבודה

חישוב שכר יומי

הגיל שלי הוא , עבדתי משעה עד שעה ביום

קיבלתי הפסקה של והנסיעות לעבודה עלו לי


אני צריך/ה לקבל לפחות

הגיל שלי הוא
עבדתי משעה
עד שעה
ביום
קיבלתי הפסקה של
והנסיעות לעבודה עלו לי

אני צריך/ה לקבל לפחות

אפליקציית עבודה+

כל מה שבני נוער צריכים בעבודה

להורדת האפליקציה