שכר מינימום
גיל שכר מינימום
לשעה*
שעות
נוספות 9-10
השעה ה-11
והלאה או שבת
עד 16 22.54 ₪ 28.18 ₪ 33.82 ₪
מ 16 עד 17 24.15 ₪ 30.19 ₪ 36.23 ₪
מ 17 עד 18 26.73 ₪ 33.41 ₪ 40.10 ₪
מ 18 ומעלה 30.61 ₪ 38.26 ₪ 45.92 ₪
שכר המינימום השתנה בפעם האחרונה ב-1.4.23

הנוער העובד והלומד
הזכויות שלך בעבודה

חישוב שכר יומי

הגיל שלי הוא , עבדתי משעה עד שעה ביום

קיבלתי הפסקה של והנסיעות לעבודה עלו לי


אני צריך/ה לקבל לפחות

הגיל שלי הוא
עבדתי משעה
עד שעה
ביום
קיבלתי הפסקה של
והנסיעות לעבודה עלו לי

אני צריך/ה לקבל לפחות

אפליקציית עבודה+

כל מה שבני נוער צריכים בעבודה

להורדת האפליקציה