הועסקתי יומיים ניסיון וזהו, האם צריכים לשלם לי עליהם?

7 בפברואר 2020

מעסיק לקח אותי ליומיים ניסיון. בסוף היומיים הוא אמר לי שאני לא מתאים ושהוא החליט שלא להעסיק אותי. האם הוא צריך לשלם לי שכר על היומיים האלו?

כן. המעסיק חייב לשלם עבור כל הזמן שעמדת לרשותו גם אם זה נקרא "תקופת ניסיון". גם אם המעסיק יודיע לך שהתקבלת ותמשיך לעבוד הוא צריך לשלם לך עובר שני ימי הניסיון בהם עבדת.