תשלום על ימי חג

15 בפברואר 2020

לום רציתי לשאול אני עובד בחברה שיש לה כמה חנויות ומחסן ואני היתי עובד באחת החנויות 6 ימים בשבוע ולפני שנה סגרו את החנות שהיתי בה והעבירו אותי למחסן שהוא עובד 5 ימים בשבוע. השאלה היא כשיום חג נופל על יום ראשון החוק אומר שבמקום עבודה של 5 ימים מסתכלים על יום חמישי כיום לפני החג. עכשיו העינין הוא שבגלל שאני העובד שפותח את המחסן כל יום אומר לי המעסיק אני לא חייב לשלם לך ימי חגים שנופלים ביום ראשון כי מבחינתי תבוא לעבוד במחסן גם ביום שישי כי יש לך מפתח וזה שאתה לא בא זה בעיה שלך. ובמציאות שהמחסן סגור בימי שישי ואין שום עובד שמגיע לעבוד ביום הזה ותמיד היה ככה עוד לפני שעברתי למחסן. וגם כשעברתי לשם באתי בידיעה שעובדים רק 5 ימים בשבוע לסיכום: האם המעסיק יכול לבוא ולהגיד אני רוצה שתעבוד ימי שישי ואתה זה שלא רוצה וזה בעיה שלך ולכן לא מגיע היום חג שיוצא ביום ראשון?

שלום,

צו ההרחבה קובע שעובד חודשי במשרה מלאה זכאי למלוא ימי החגים בתשלום באותו החודש.

עובד בשכר יומי או שעתי זכאי לימי החגים בתשלום אם עבד ביום שלפני וביום שאחרי, אלא אם הוא נעדר מהעבודה באישור המעסיק או ביוזמתו.

אם העובד לא עובד ביום לפני וביום שאחרי, מרצונו שלו, הוא לא זכאי לתשלום.

הפסיקות של בית הדין קובעות שאם המעסיק הוא זה שמשבץ את העובד והוא לא שיבץ אותו – הוא צריך לשלם על ימי החג.

בהצלחה.