מאיזה שעה מקבלים שעות לילה במוצאי שבת?

20 בינואר 2021

רציתי לדעת מאיזה שעה מקבלים שעות לילה במוצאי שבת

אהלן רז רזי,

למרות הדעה הרווחת, אין בחוק קביעה של "תעריף לילה" גבוה משהכר הרגיל.

לעומת זאת, בחוק שעות העבודה והמנוחה נקבע גם כי בעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בין 22.00 ל- 6.00 (עבודת לילה) אורך יום העבודה לא יעלה על 7 שעות.

המשמעות של קביעה זו היא שכל שעת עבודה מעל השעה השביעית, בלילה, היא שעה נוספת ויש לשלם עליה גמול שעות נוספות.

העובד והמעביד רשאים כמובן להסכים על שכר גבוה יותר בשעות הלילה.

חוק שעות העבודה והמנוחה התשי"א-1951