מותר לא לקבל אותי לעבודה בגלל מכשיר שמיעה?

15 בפברואר 2020

לא קיבלו אותי לעבודה בגלל מכשיר שמיעה שאני מרכיב. אמרו לי שאני לא ייצוגי מספיק. האם זה חוקי?

לא. אסור להפלות אדם עם מוגבלות, ואפילו יש חובה להתאים את תנאי העבודה לצרכיו. ניתן להגיש תביעה נגד המעסיק.