האם מגיע לי שכר עבור יום השתלמות?

7 בפברואר 2020

המעסיק שולח אותי ליום השתלמות. האם מגיע לי שכר עבור יום זה? האם המעסיק יכול לדרוש ממני לשלם עבור ההשתלמות?

יום השתלמות מטעם העבודה נחשב ליום עבודה, והמעסיק חייב לשלם לך שכר עבור יום זה. אסור לו לדרוש ממך תשלום עבור ההשתלמות.