האם מגיע לי חופשה?

15 בפברואר 2020

עבדתי במקום והתחלתי ב6 לינואר והיתפטרתי ב3 לפבואר האם מגיע לי יום חופש ועבדתי 162 שעות ב 22 ימים.

שלום עמרי,

חוק חופשה שנתית קובע שכל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום. משך החופשה נקבע לפי הותק.

החוק קובע שמי שמועסק פחות מ-75 ימים לא זכאי לחופשה שנתית בפועל, אלא שהמעסיק יעביר "תמורת חופשה" בגובה 4% לקרן החופשה הענפית או ישירות לעובד.

אם סיימת את עבודתך במקום אתה זכאי לתשלום בגובה 4% משכר העבודה הבסיסי שלך כתמורת חופשה שנתית.

בהצלחה.