האם אני צריך לקבל תשלום עבור רבע שעה חפיפה לפני תחילת המשמרת?

7 בפברואר 2020

אני עובד במשמרות. המעסיק דורש שאגיע רבע שעה לפני תחילת המשמרת כדי לעשות חפיפה עם העובד במשמרת שלפניי. האם המעסיק צריך לשלם לי על רבע השעה הזו?

כן. המעסיק חייב לשלם לך על כל הזמן שבו היית במקום העבודה לפי דרישתו, גם אם המשמרת הרשמית שלך עדיין לא התחילה.