אני זכאי לתשלום על עבודה בבחירות עם התחלתי הרגע לעבוד?

15 בפברואר 2020

התחלתי לעבוד כפקיד במשרד 5 ימים לפני מועד הבחירות, והודיעו לי שביום הבחירות המשרד יהיה סגור. האם אני זכאי לתשלום עבור היום הזה?

לא. הזכות לקבל שכר עבור יום השבתון היא רק למי שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים ברציפות, לפני מועד הבחירות. לכן, המעסיק יכול לחייב אותך ביום חופש בגין יום השבתון.