אם אני לא דתייה, האם אפשר לחייב אותי לעבוד בשבת?

15 בפברואר 2020

לא. וגם אסור למעסיק לסרב לקבל אותך או להפלות אותך בקבלה לעבודה בשל סירובך לעבוד בשבת, גם אם את חילונית גמורה.