מי אנחנו

הסתדרות הנוער העובד והלומד
האיגוד המקצועי לילדים, לנוער ולצעירים

הסתדרות הנוער העובד והלומד הוקמה ב- 1924 (אז הסתדרות הנוער העובד) על ידי בני נוער עובדים ולמענם, וממלאת גם היום תפקיד מרכזי בהגנת זכויות בני הנוער והצעירים העובדים בהיותה האיגוד המקצועי היציג במדינת ישראל לילדים, לנוער ולצעירים כחלק מההסתדרות הכללית ומתוקף חוקתה.

הקשר בין פעולת הסתדרות הנוער העובד והלומד כאיגוד מקצועי לבין המסגרת החינוכית והחברתית של תנועת הנוער הוא עקרון מרכזי בפעולתנו. עקרון זה נובע מתוך ההבנה כי הדרך להעלאת מעמדם וזכויותיהם של בני הנוער העובדים כרוכה בחינוך לשוויון ערך האדם, סולידריות וצדק חברתי, כחלק ממאבקה של הסתדרות הנוער העובד והלומד על דמותה של החברה הישראלית כחברה צודקת, שוויונית וסולידרית, דמוקרטית, סובלנית, ציונית ושוחרת שלום.

הסתדרות הנוער העובד והלומד שמה לה למטרה להיאבק בניצול בנות נוער ובני נוער במקומות העבודה, ובמקביל ליצירת אלטרנטיבות של עולם עבודה טוב יותר. במסגרת זו מעניקים עשרות מדריכים ומזכירי איגוד מקצועי סיוע משפטי החל ממתן מענה ראשוני ועד וייצוג בבתי הדין לעבודה, קידום התארגנויות נוער וצעירים, חתימה על הסכמים קיבוציים ויצירת תעסוקה הוגנת וחינוכית, בד בבד עם פעילות חינוכית, הדרכת קבוצות, הקניית כלים והגברת המודעות של בני נוער וצעירים להכרת ערכם, כוחם וזכויותיהם בעולם העבודה.

הפעילות מתקיימת בקרב כלל האוכלוסייה ובכל רחבי הארץ: יהודים, ערבים, דרוזים, בפריפריה ובמרכז, בעיר, במושב, בקיבוץ ובכפר, בקרב בני נוער דוברי רוסית, בני העדה האתיופית, עולים חדשים וצברים, דתיים, חרדים וחילונים.