שלום, אורח
א ב ג ד ה ו ש
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

טלפונים חשובים

  תפקיד טלפון פקס שלח מייל
ראשי
  מרכזייה - בית הנוער העובד והלומד 03-5125125 03-5125116 לחץ כאן
  מוקד - תשלומים באשראי 03-9411110   לחץ כאן
  מוקד - החזרים באשראי 03-9411567   לחץ כאן
  אחראי פניות הציבור - פניות כלליות ופניות הורים --------- 0577972423 לחץ כאן
  טלמסר - סיוע לנוער שנוצל בעבודה ומידע 03-7651212 03-5125157 לחץ כאן
         
מרחב חיים
  המחלקה למפעלים וטיולים ,בטחון ובטיחות 03-5125115 03-5125116 לחץ כאן
  המחלקה למפעלים וטיולים  03-5125125 03-5125116 לחץ כאן
  בטחון, בטיחות וחרום - סימולאטור להכשרה וניהול סיכונים 03-5125112 03-5125160 לחץ כאן
  רכז מרחב חיים  03-5125111 0577948897 לחץ כאן
  רכז לוגיסטיקה, נכסים, כלי רכב 03-5125115 03-5125116 לחץ כאן
  משדרים מהשטח - תמונות מפעילות תנועתית     לחץ כאן
         
חטיבות התנועה
  רכז הקן הערבי 03-5125106 03-5125156 לחץ כאן
  רכזי תנועת הנוער 03-5125138 0577947100 לחץ כאן
  רכזת הקן הדרוזי 04-9565458 04-9565458 לחץ כאן
  רכזת המחדשים - הנערים העובדים 03-5125148 03-5125157 לחץ כאן
  רכז הקן הקיבוצי 03-5125128 0577947100 לחץ כאן
  רכז חטיבת בני המושבים 03-6086320 03-6956437 לחץ כאן
         
מחוזות תנועת הנוער
  מחוז דרום 054-3070500 03-9507871 לחץ כאן
  מחוז חיפה 054-3040200 04-8507066 לחץ כאן
  מחוז ירושלים 054-7006000 02-6310325 לחץ כאן
  מחוז נגב 054-7002000 08-6655761 לחץ כאן
  מחוז צפון 054-7001000 04-6490821 לחץ כאן
  מחוז שרון 054-3070400 לחץ כאן
  מחוז תיכון 054-7003000 09-9546190 לחץ כאן
         
מרכז התנועה
  מרכזייה - מרכז הנוער העובד והלומד 03-5125125 03-5125116 לחץ כאן
  רכז מטה חוות ההכשרה 03-5125138 0577947100 לחץ כאן
  רכז פרקים צבאיים 03-5125139 0577978365 לחץ כאן
  מחלקת כח אדם 03-5125120 03-6811649 לחץ כאן
  רכזת תנועת הבוגרים 03-5125137 03-5125155 לחץ כאן
  רכז האיגוד המקצועי 03-5125148 03-5125157 לחץ כאן
  דובר התנועה 03-5125148 03-5125157 לחץ כאן
  רכז הנוער העובד והלומד 03-5125164 03-5125178 לחץ כאן
  יו"ר הנוער העובד והלומד 03-5125105 לחץ כאן
  המחלקה לקשרים בינלאומיים 054-6734478   לחץ כאן
  רכז הדרכה ארצי 03-5125130 0577947100 לחץ כאן
  גזברית התנועה 03-5125163 03-5125178 לחץ כאן