שלום, אורח

בלי כותרת
הבטיחו שכר ושילמו אחר
הבטיחו שכר ושילמו אחר
אם אני בת 17.10 ועבדתי חודשיים והבטיחו לי בכוח אדם 28 לשעה ורק בגלל הבטחה זו הסכמתי לעבוד, ובמציאות הביאו לי 23.90 שכר מינימום מה עושים? האם אני רשאית לתבוע אותם? ... המשך הבטיחו שכר ושילמו אחר
מה זאת הודעה על תנאי עבודה?
מה זאת הודעה על תנאי עבודה?
אני בת 16, ועובדת במאפייה לאחר שעות הלימודים. באתר "כל זכות" מוזכר סעיף תנאי העסקה ובו כתוב שאם המועסק הוא מתחת לגיל 18 יש להביא לו דף עליו תנאי העסקה לא יאוחר משבוע.... המשך מה זאת הודעה על תנאי עבודה?
יחס מפלה ומשפיל
יחס מפלה ומשפיל
בעבודה שאני עובדת ממונה עליי מישהי שהיא בת 15 וקצת אני בת 16.5 ואני סובלת מיחס מפלה מתחושה שמנסים להעיף אותי כל פעם מהעבודה.... המשך יחס מפלה ומשפיל
הפרת זכויות
הפרת זכויות
הבוס שלי לא משלם לי נסיעות, לא מאכיל אותי, לא נותן לי הפסקות, הוא לא נותן לי משכורת בזמן, הוא מחלק קנסות, מעסיק אותי שעות נוספות, נותן לי להיות ברמניות עם שתיה חריפה.... המשך הפרת זכויות
לא שילמו לי - מה לעשות?
לא שילמו לי - מה לעשות?
התחלתי לעבוד בחנות בגדים, הבוס לא ביקש תעודת זהות/ פרטים של הכרטיס לשם העברת הכסף. לאחר כמה ימים הבוס הפסיק לענות לי. עבדתי איזה 17 שעות ואני רוצה את הכסף שלי. מה לעשות?... המשך לא שילמו לי - מה לעשות?
האם חייבים להעסיק אותי במשמרות שנרשמתי?
האם חייבים להעסיק אותי במשמרות שנרשמתי?
החברה שאני עובד בה מבטלת ומקצרת משמרות לעובדים בהתרעה קצרה או בזמן משמרת. טוענים שיש מעט מדי עבודה אבל ממשיכים לקלוט עובדים חדשים. זה חוקי? האם יש משהו שאני יכול לעשות?... המשך האם חייבים להעסיק אותי במשמרות שנרשמתי?
העסקה בלי הסכם ועבודה בשבת
העסקה בלי הסכם ועבודה בשבת
המנהל שלי לא החתים אותי טופס 101 ואין שום חוזה שמסכם את השכר שלי. מה אני יכולה לעשות? בנוסף, כיוון שעבדתי רק בסופי שבוע ,רציתי לדעת האם שכר של שבת 150% תקף עלי גם?... המשך העסקה בלי הסכם ועבודה בשבת
אולי זה לא משתלם לדרוש נסיעות ושעות נוספות?
אולי זה לא משתלם לדרוש נסיעות ושעות נוספות?
ברצוני ללכת למנהל מקום עבודתי ולהעיר לו על הבעיות ועל כך שאין לנו תשלום על הסעות ואין לנו תשלום על 150% ו-125% העניין הוא שהם משלמים לנו לבני הנוער 18 וחצי שקל לשעה שזה מ... המשך אולי זה לא משתלם לדרוש נסיעות ושעות נוספות?
שכר שהובטח
שכר שהובטח
בני עבד כפיקולו וקיבל שכר נמוך ממה שהובטח לו בע"פ. מה ניתן לעשות?... המשך שכר שהובטח
חוק הודעה לעובד

לפי חוק הודעה לעובד כל מעביד חייב למסור לעובדו לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה ונקראת " הודעה לעובד".

לבני נוער(מתחת לגיל 18) יש למסור הודעה כזאת תוך 7 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו.

הודעה זו איננה הסכם עבודה והיא אינה יכולה להפחית מכל זכות המוקנית לעובד מכח חוקי העבודה, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
תוכן ההודעה יכלול את הפרטים הבאים :

1. זהות המעביד וזהות העובד;
2. תאריך תחילת העבודה. אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה, תצוין תקופת העבודה ; אם חוזה העבודה הוא לתקופה לא קצובה, יציין זאת המעביד;
3. תיאור עיקרי התפקיד של העובד;
4. ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
5. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. (אם נקבע שכר העבודה על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו יש לציין רק את דירוג העובד ודרגתו );
6. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת.
7. אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף (בהתאם לתנאים שבסעיף 3 לחוק הגנת השכר) ,יצוין הדבר בהודעה, וכן יצוין שיעור התשלום בדרך זו.
8. אורכו של יום העבודה הרגיל שבו עובד העובד, או שבוע העבודה הרגיל של העובד;
9. יום המנוחה השבועי של העובד;
10. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, ופירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורי.
11. לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד, יש לציין גם את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שנמסרו לו על המעביד למסור הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על השינוי. אם השינוי נובע משינוי בחוקי העבודה, או שהוא עדכון שכר או השינוי מופיע בתלוש השכר של העובד אין חובה למסור הודעה על שינוי.