שלום, אורח
א ב ג ד ה ו ש
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
מחשבון השכר - כמה מגיע לכם על יום עבודה?
הגיל שלכם הוא:
האם העבודה התבצעה ביום שבת?
כמה שעות יש ביום העבודה:
השכר המגיע לכם ליום עבודה ע"פ חוק שכר מינימום הוא:

סקר עבודת נוער 2014

מי הם ומה המאפיינים של בני הנוער העובדים ב2014? האם הנערה שמשגיחה על ילדי השכנים רואה עצמה כנערה עובדת? האם יש הבדל בתחומי העיסוק של נערה בת 15 ושל חברתה בת ה-17?

הסתדרות הנוער העובד הוקמה בשנת 1924 ע"י בני נוער עובדים קשי יום, אשר נוצלו על ידי מעסיקיהם וביקשו ליצור לעצמם ארגון, שיעניק להם תמיכה לשמירה על זכויותיהם כנערים עובדים, וכן מסגרת לפעילות חברתית ותרבותית. בימים ההם, לפני 90 שנה, הנערה והנער העובדים נאלצו בדרך כלל לנטוש את ספסל הלימודים ולהקדיש את מירב זמנם, מרצם ונעוריהם לעבודה פיזית קשה, בנסיון לסייע בפרנסת הבית ולהצליח לרכוש מקצוע והכשרה. היום בשנת 2014 השאלה מיהם הנער והנערה העובדים ומה יחסם לעבודתם הן שאלות סבוכות, כיוון שההבחנה בין הנערים הלומדים לעובדים פחות ברורה, ולכאורה קיים פחות ניצול כיום מאשר היה רווח בקרב חבריהם לפני 90 שנה.
מי הם ומה המאפיינים של בני הנוער העובדים ב2014? האם הנערה שמשגיחה על ילדי השכנים רואה עצמה כנערה עובדת? האם יש הבדל בתחומי העיסוק של נערה בת 15 ושל חברתה בת ה-17? ובינה לבין אחיה? כמה עבודות בממוצע יחליף נער טיפוסי בשנות לימודיו בתיכון? האם יעבוד רק בחופשים או גם במהלך השנה? כמה שעות יעבוד בשבוע בממוצע? האם בני נוער ממגזרי אוכ' שונים ומרקע סוציו-אקונומי שונה עובדים בעבודות שונות? האם הנערה בגלידריה מודעת לזכויותיה על פי חוק? האם היא חושבת שמעסיקה שומר על זכויותיה? האם יש הבדל במודעות לזכויות בין בני נוער ממגזרים ובגילאים שונים? האם אותה נערה עובדת יודעת למי לפנות אם תחשוב שזכויותיה הופרו? האם תרצה להתאגד באיגוד מקצועי?
האיגוד המקצועי לנוער וצעירים בהסתדרות הנוער העובד והלומד הוא הארגון היציג של בני הנוער העובדים בישראל, ופעמים רבות אנו השופר לקולם של הנערים העובדים במרחב הציבורי והפוליטי כלפי קביעת מדיניות חוקי העבודה לנוער ושמירתם. מדריכי הנוער העובד והלומד פועלים עם בני הנוער העובדים בבתי הספר, בסניפים ובמקומות העבודה וכן מסייעים להם במתן ידע והסברה בתחום זכויותיהם בעבודה, מגישים סיוע מקצועי מול מעסיקים מנצלים, מוסמכים לייצגם בבתי הדין לעבודה ואף בחתימה על הסכמי עבודה קיבוציים.
בעשרות השנים בהן הנוער העובד והלומד פועל בקרב בני הנוער העובדים, רבות מהתשובות לשאלות שלעיל ניתנות מתוך "השטח", מתוך השיח החינוכי ומתוך אינטואיציה. בהתאם לכך התאמנו את פעילויות ההסברה שלנו לאוכלוסיות שונות ומגזרים שונים. אולם, מעצם היותנו ארגון שעוסק בסיוע לכלל בני הנוער העובדים, היה ברור לנו כי עלינו להכיר את מרחב עולם העבודה של בני הנוער לעומק באופן מדעי יותר.
בחרנו על כן לנסות לענות על השאלות שהוצגו לעיל ועוד שאלות רבות נוספות באמצעות סקר מקצועי, ארוך ומקיף. למיטב ידיעתנו והכרותנו עם תחום עבודת הנוער, לא נערך במדינת ישראל סקר כגון זה מזה שנים רבות, אם בכלל. הקפדנו כי הסקר יהיה בקרב בני הנוער עצמם ללא מתווכים, יתקיים בשפה העברית והערבית, ויכלול מגוון שאלות שיקיפו את מאפייני העבודה של בני הנוער, את עמדותיהם בנושאים שונים בעולם העבודה, את מודעותם לזכויותיהם בעבודה ואת ההשפעות השליליות של העבודה על חייהם.
המסמך המונח לפניכם מרכז את עיקרי הממצאים שעלו מהסקר. הממצאים הנרחבים ישמשו אותנו רבות עוד בפעולות ההסברה ובעיצוב עמדותינו כלפי שינויי חקיקה ועיצוב מדיניות עולם העבודה של בני הנוער בישראל.
אנו רוצים להודות בזאת לקרן פרידריך אברט שסייעה במימון הסקר, למכון גיאוקרטוגרפיה על העבודה שהושקעה ולכל מי שסייע בעריכת השאלונים, עיבוד הנתונים ומלאכת התרגום וההפקה.

חזור להתחלה...