מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

האם עובדת שהתפטרה עקב הגיוס וחזרה לעבוד באותו מקום זכאית לפיצויי פיטורים?

לירז עבדה בקפה נאמן בין ה1.12.07 וה13.12.08 ואז התפטרה עקב הגיוס. כעבור 9 ימים חזרה לעבוד באותו הסניף. האם היא זכאית לפיצויי פיטורים? כבוד השופט דניאל גולדברג קבע שכן.

לירז עבדה בקפה נאמן בין ה1.12.07 וה13.12.08 ואז התפטרה עקב הגיוס. כעבור 9 ימים חזרה לעבוד באותו הסניף. המעסיק. לאחר שנה התפטרה, שוב, לירז מיוזמתה. רשת קפה נאמן טענה שמכיוון שלירז חזרה לעבוד לא נקטע רצף העסקתה ומכיוון שהיא התפטרה, בפעם השניה, בנסיבות שאינן מזכות אותה בפיצויי פיטורים היא לא זכאית לפיצויי פיטורים בכלל.

חוק פיצוי פיטורים קובע שעובד שעבד למעלה משנה ופוטר זכאי לפיצויי פיטורים. החוק קובע גם מספר מקרים חריגים בהם גם עובד שהתפטר אחרי למעלה משנה זכאי לפיצויי פיטורים. אחד המקרים האלו הוא גיוס לצה"ל.

העובדת לירז עבדה בקפה נאמן במשך למעלה משנה והתפטרה עקב הגיוס לצה"ל. לפי החוק היא היתה זכאית לפיצויי פיטורים. אבל, לירז חזרה לעבוד 9 ימים אחרי שהתפטרה.

סעיף נוסף קובע שאין לראות בהפסקת עבודה של פחות משלושה חודשים הפסקת עבודה וששירות צבאי לא קוטע את הרציפות בעבודה. המעסיקה, רשת קפה נאמן, טענה שלפי הסעיפים האלה רצף עבודתה לא באמת נפסק ולכן יש לראות בכל תקופת עבודתה, כשנתיים, תקופה אחת רצופה ובכלל שהיא התפטרה בסיומה - היא לא זכאית לפיצויי פיטורים.

כבוד השופט דניאל גולדברג ונציגי הציבור שרה פנסו וישראל סגל קיבלו את עמדתו של אייל לוי מהסתדרות הנוער העובד והלומד וקבעו שמכיוון שהיא התפטרה עקב הגיוס לצה"ל היא זכאית לפיצויי פיטורים. עוד קבעו שהסעיפים שנועדו לשמור על רצף העבודה נועדו להגן ולהוסיף על זכויותיו של העובד ולא לגרוע מהן. התפקיד של הסעיפים האלה הוא למנוע מצב שבו חילופי מעסיקים, לדוגמא, במקום העבודה יקטעו את רצף העבודה של העובד.

ההרכב מבדיל בין מצב בו ההתפטרות עצמה התבטלה כי הצדדים התחרטו והסכימו לבטל אותה ובין המצב הנדון בו העובדת התפטרה, התפטרותה נכנסה לתוקף ולאחר מכן החלה בתקופת עבודה שניה.

לסיכום נפסק כי המעסיקה תשלם לתובעת את פיצויי הפיטורים עבור תקופת עבודתה הראשונה טרם גיוסה.


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/507