מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

האם ניתן לחייב עובד בהודעה מוקדמת ארוכה מהחוק?

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע את מספר הימים מראש אותם צריכים העובד והמעסיק לתת לפני פיטורים או התפטרות. האם ניתן לחייב את העובד, בחוזה עבודה, לתת יותר ימים?


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/374