מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

שכר מינימום לבני נוער

חוק שכר המינימום קובע את שכר המינימום למבוגרים (מעל גיל 18) ומתיר לשלם שכר מינימום נמוך יותר לבני נוער עובדים שיקבע בתקנות.

תקנות שכר המינימום לבני נוער עובדים מאפשרות לשלם שכר נמוך יותר לבני נוער עובדים.

לבני נוער עובדים מתחת לגיל 16 שכר המינימום הוא 70% משכר המינימום למבוגר - 21.45 ש"ח לשעה.

לבני נוער עובדים בין גיל 16 לגיל 17 שכר המינימום הוא 75% משכר המינימום למבוגר - 22.98 ש"ח לשעה.

לבני נוער עובדים בין גיל 17 לגיל 18 שכר המינימום הוא 83% משכר המינימום למבוגר - 25.43 ש"ח לשעה.

חשוב לזכור כי חודש העבודה של בני הנוער הוא בן 173 שעות בלבד וכי שבוע העבודה הוא בן 40 שעות עבודה בלבד.

תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/199