מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

אולי גם עליך חל הסכם?

ייתכן שגם במקום העבודה שלך יש הסכם קיבוצי או צו הרחבה נוסף. ניתן לברר זאת בדרכים שונות:

אתר ההסכמים הקיבוציים של משרד התמת

אתר ההסתדרות החדשה


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/196