מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

ניקיון

ההסכם האחרון בענף נחתם בשנת 1976 ואיבד למעשה את משמעותו. ההסכם החדש ייכנס לתוקף עם מתן צו הרחבה ע"י התמ"ת. להלן זכויות העובדים כפי שנקבעו בהסכם החדש:

ההסכם האחרון בענף נחתם בשנת 1976 ואיבד למעשה את משמעותו. ההסכם החדש ייכנס לתוקף עם מתן צו הרחבה ע"י התמ"ת. להלן זכויות העובדים כפי שנקבעו בהסכם החדש:
תוספת שכר: העובדים יקבלו תוספת שכר של עד 20% לשכר המינימום.
שכר מינימום ענפי: תוספת השכר נקבעה כ"שכר מינימום ענפי". על-פי החוק החדש שיזמה ההסתדרות בעסקת החבילה הרי שאי תשלום שכר המינימום הענפי ייחשב עבירה פלילית.
קביעת עלות המינימום של שעת עבודה בענף: קביעת עלות המינימום תאפשר להתאים את המכרזים בענף להסכם כך שהמעסיקים יוכלו לשלם את כל הזכויות בהסכם.
פנסיה מקיפה: הפרשות העובד והמעסיק לקרן הפנסיה יגיעו בהדרגה, בתום 6 שנים, לפנסיה מקיפה של 17.5%- גבוה מפנסיה חובה שקיימת במשק שעומדת על 15%.
ביטוח ריסק: העובדים יקבלו ביטוח ריסק למקרה של נכות או מוות ב- 6 החודשים הראשונים בהם אינם מבוטחים בביטוח פנסיוני. סכום ביטוח הריסק עומד על 150 אלף ₪.
• הגדלת ימי המחלה: ההסכם משפר את מספר ימי המחלה ל 24 ימים בשנה לעומת 18 הנהוג בחוק.
זכות שימוע לפני פיטורים לעובדים קבועים מעל שנתיים.
איסור על הפחתת שכר וקנסות שרירותיים.
שי לחג בפסח וראש השנה.
תשלום שנוסף עבור עבודה בחגים.
הסעות לעובדים בזמן שאין תחבורה ציבורית
חופשה בגין נישואים או לידה.


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/193