מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

אם אני בחופשה אני חייב להגיע לישיבה?

אם אני בחופש חובה להגיע לישיבת צוות או לא לפי החוק?

שאלה:
אם אני בחופש חובה להגיע לישיבת צוות או לא לפי החוק?
תשובה:

שלום מישה,

החוק קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה.

על פי הפסיקה החובה למתן חופשה מוטלת על המעביד, והוא המסדיר את מועדה.

המעסיק ראשי לבחור מתי יקבל העובד את ימי החופש שלו, יחד עם זאת, העובד ראשי לבקש לנצל את ימי החופשה במועדים הנוחים לו ועל המעסיק להתחשב בבקשתו, כלומר קביעת לוח המועדים שבהם יצאו עובדים לחופשה היא מסמכויות המעביד, וסמכות זו יש להפעיל תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו.

מכיוון וישיבות עבודה נחשבות כימי עבודה וכזמן עבודה, לפי דעתי במידה ונקבע מועד החופשה מראש תוך תיאום עם המעסיק, אין חובה להגיע לעבודה ביום זה, כמו שבזמן חופשה אין חובה להגיע לעבודה (שזאת משמעותה של חופשה).

בהצלחה.

באתר שלנו ניתן למצוא תקציר של זכויות העובד שלך, חוקי העבודה ודיני העבודה, שאלות ותשובות וכן אפשרות לרשום את שעות העבודה ב"כספומטר" ולהגיש תלונה דרך האתר.

 


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/1821