מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

חופשה שנתית

כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו.

כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו.

בעד כל אחת מ - 5 שנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד לחופשה בת 16 ימים קלנדריים (שבועיים) שהם 14 ימי עבודה בפועל אם המדובר בשבוע עבודה בן 6 ימים, או 12 ימי עבודה אם עובדים 5 ימים בשבוע.

בעד השנה השישית 18, 21 יום בעד השנה השביעית, ויום נוסף בעד כל שנה עד למקסימום של 28 ימים קלנדריים (ארבעה שבועות).

להלן פירוט של מספר הימים להם זכאי עובד עפ"י וותק במקום עבודה.

שנות ותק זכאות ימים בפועל  
    בשבוע עבודה של 5 ימים בשבוע עבודה של 6 ימים
עד 5 שנים 16 12 14
6 18 14 16
7 21 15 18
8 22 16 19
9 23 17 20
10 24 18 21

 

בני נוער (מתחת לגיל 18) זכאין ל-18 ימי חופשה בתשלום.

עובד יהיה זכאי לחופשה שנתית לפי הטבלה אם היה עובד של אותו מעביד במהלך כל השנה ועבד לפחות 200 ימים. אם עבד פחות מ- 200 ימים יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים של הטבלה כיחס מספר ימי עבודה בפועל אל מספר 200. (לדוגמא אם העובד עבד בפועל 150 ימים בשנה השנייה לעבודה יהיה זכאי
ל- 14*150 /200= עשרה ימים (חלק של יום חופשה לא בא במנין) : 9 ימי עבודה או 8 לפי אורכו של שבוע עבודה).

אם העובד היה עובדו של אותו מעביד בחלק משנת העבודה, יהיה זכאי לימי חופשה כמפורט בטבלה אם עבד באותו חלק של השנה לפחות 240 ימים . אם עבד פחות מ- 240 ימים אזי יהיה זכאי לחלק היחסי ממספר הימים המופיע בטבלה, כיחס ממספר ימי עבודה בפועל ל 240 (בהתאם לחישוב הנ"ל : 150*14 /240= שמונה ימים).

יש לציין שעובד שעבד עד 75 ימים זכאי ל"תמורת חופשה" : 4% מכלל הסכומים שהשתכר.

חוק חופשה שנתית התשי"א-1951


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/175