מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

נערות עובדות - על מצבן הייחודי של נערות בשוק העבודה

אנחנו שמחים להציג בפרסום פומבי ראשון עבודה מסכמת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א שכתבה מאיה רמז.

אנחנו שמחים לפרסם עבודה חדשה ויוצאת דופן של מאיה רמז שיצאה לחקור מאפיינים שונים של תעסוקת נערות בישראל. העבודה, הנשענת, בין היתר, על הסקרים והדו"חות השנתיים שלנו, בוחנת את המאפיינים הייחודיים של העסקת נערות בישראל ואת ההשלכות השונות שלה על הנערות.

העבודה עוסקת הן בפערים "הטכניים" כגון אפלייה בשכר וממדי הניצול והן בחוויות המעצבות את עבודת הנערות מהבחינה הסוציולוגית.

עבודה מרתקת המומלצת לכל מי שעוסק הן בתחום המגדר והן בתחום עבודת בני נוער.


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/1433