מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

תקציר הדוח השנתי המסכם לשנת 2013

אנו שמחים להציג את תקציר הדוח השנתי המסכם של פעילות האיגוד המקצועי לנוער ולצעירים לשנת 2013 במאבקנו בניצול בני נוער וצעירים במקומות עבודתם.

תקציר הדוח

שנת 2013 התאפיינה בהתרחבות הפעילות של הסתדרות הנוער העובד והלומד בכל התחומים. מובא בפניכם תקציר הנתונים המוצגים בהרחבה בפרקים השונים של הדוח.
 לפי הערכתנו, ישנם כ-320,000 בני נוער עובדים בשנה, רובם בעבודות מזדמנות בתקופת הקיץ.
 בתחום ההסברה הרחבנו את היקף ההרצאות שהעברנו, הגברנו את מבצעי השטח במקומות בילוי מרכזיים של בני נוער וצעירים וחילקנו למעלה מ-50,000 זכותונים, למעלה מ-5,000 ערכות של כרזות ועוד עשרות אלפי מנשרים (פליירים) וחומרי הסברה אחרים.
 נרשמו 158,922 כניסות ו-320,817 צפיות בדפים וקישורים שונים באתר שלנו minimum.org.il. כמו כן חלה עליה במספר הפרסומים והשיתופים בדף הפייסבוק. תחום ההסברה המקוונת שלנו באמצעות האתר וברשתות החברתיות נמצא בצמיחה בשנים האחרונות, ונתונים אלה מסמנים את המשך המגמה.
 התקבלו אצלנו 6,411 פניות מבני נוער וצעירים בבקשה לקבלת ייעוץ או סיוע. זו עליה של 21% לעומת שנת 2012 ואנו רואים בכך תוצר של ההסברה הנרחבת שלנו והגברת המודעות.
 נפתחו 1,338 מקרי טיפול חדשים מתוך הפניות שהתקבלו. זו עליה משמעותית של 38% לעומת שנת 2012 (971 מקרי טיפול). אין בכך בכדי להצביע דווקא על עליה בניצול בשוק עבודת בני הנוער והצעירים, אלא על הגברת המודעות של העובדים הצעירים.
 הושג סך של 2,379,374 ₪ עבור בני הנוער והצעירים העובדים שפנו אלינו. זוהי עליה מתונה ביחס לשנת 2012, אשר ממשיכה את המגמה.
 הוגשו במהלך השנה 202 תביעות בבתי הדין לעבודה, מתוכן 137 תביעות בגין מקרי טיפול שנפתחו במהלך שנה זו.
 מתוך מקרי הטיפול שנפתחו, 65% מקרים נסגרו עוד במהלך השנה. נתון זה חשוב כדי להמחיש את קצב הטיפול, שהוא משמעותי במיוחד כשהדבר אמור בבני נוער.
 פילוח לענפי עבודה:
o עיקר מקרי הטיפול הגיעו בענף המסעדות ובתי הקפה, נתון שמוסיף לעמוד על כ-18% מסך הפניות. הענף השני הנפוץ הוא עבודה בחנויות ובתי עסק בעמדות מכירה ("מוכרנות") – כ-14% מסך הפניות.
o נרשמה עליה משמעותית מ-1% ל-13% במקרי טיפול בגין עבודה במפלגות השונות, שנובעת מהעובדה כי במהלך 2013 התקיימו שתי מערכות בחירות (ארציות ומקומיות), בהן עבדו מאות בני נוער וצעירים.
o נרשמה ירידה במספר ובאחוז המקרים בתחום ענף המזון המהיר – מ-13% ב-2012 ל-8% השנה, ירידה שנובעת מהתאגדויות הנוער והצעירים שקמו בשנתיים האחרונות ברשתות הגדולות.
 יותר מ-1,000 ממקרי הטיפול, כלומר כ-2/3 מסך מקרי הטיפול, כללו תלונה בגין סעיפי שכר שונים: הלנת שכר, הפרשי שכר, תשלום שכר מינימום, תלושים וכד'. זהו סעיף הפגיעה המרכזי בבני נוער ועובדים צעירים בכלל.

 פילוח דמוגרפי מקרי טיפול:
o אחוז הבנות הפונות מסך המקרים שנפתחו עדיין נמוך ועומד על 42% בלבד. אין זה מעיד על פחות ניצול של נערות וצעירות בעבודה, אלא להערכתנו על קושי גדול יותר לפנות לסיוע.
o פילוח דמוגרפי חשוב הוא אחוז דוברי הרוסית מסך הפונים העומד על 15% (לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחוז דוברי הרוסית בגילאים האמורים עומד על כ-9-11%).
o חלה ירידה מסויימת באחוז מקרי הטיפול במגזר הערבי, ופתחנו לאחרונה במהלך להגברת המודעות באוכ' זו.
 בנתוני משרד הכלכלה אנו רואים מגמת עליה בפעילות האכיפה, כנגזרת של החלת החוק להגברת אכיפה מ-2012 והגברת פעולות האכיפה הכרוכות בו.
 בתחום ההתאגדויות במקומות העבודה:
o התאגדו כ-5,000 עובדים (תלוי בעונתיות) ברשת מקדונלד'ס וברשת אגאדיר.
o נחתם הסכם קיבוצי ברשת בורגראנץ' (שעובדיה התאגדו ב-2012), אשר חל על כ-1,500 העובדים ברשת בכל זמן נתון.
o כ-30,000 איש חברים בקבוצות פייסבוק של ההתאגדויות, הופיעו 42 פרסומים בכלי התקשורת המרכזיים בנוגע להתאגדויות העובדים בהסתדרות הנוער העובד והלומד.


על מנת להקל את העיון בדוח, מצורף מילון מושגים קצר לנוחותכם:
1. פניות – סך הפניות שהגיעו לתא הקולי, לאתר, לדף הפייסבוק ולמזכירי האיגוד המקצועי לנוער בשטח.
2. כניסות לאתר – מספר המשתמשים (יחודיים או בכלל) שנכנסו לאתר שלנו בחיפוש אחר מידע או על מנת לשאול שאלה ולקבל ייעוץ ו/או על מנת להגיש תלונה כנגד מעסיקו
3. מקרי טיפול – פניות או תלונות של בני נוער וצעירים, בהן מצאנו שנעשתה פגיעה או ניצול כלפי הפונה, והפונה החליט כי הוא מעוניין לקבל את עזרתנו.
4. תיקי תביעה – מקרי טיפול בהם הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
5. מקרי טיפול אבודים – מקרי טיפול שנפתחו אך אינם מגיעים לכדי פתרון של ממש, אם בשל מחסור בראיות ואם בשל חוסר רצונם של הנער או הנערה להמשיך בטיפול בתיק.
6. הסכם פשרה – תיקים בהם הושגה פשרה או סיכום דברים בין המעסיק לנער העובד בגין הפניה שהובאה בתיק. בחלק מהתיקים הסכם הפשרה מושג טרום ההליך המשפטי ובחלק במהלכו.מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/1208