מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

מעסיקים בני נוער בבחירות המקומיות?

בתקופת הבחירות המוניציפאליות מועסקים בני נוער רבים בעבודות שונות אצל מגוון המפלגות המתמודדות. חשוב לזכור כי לבני הנוער שמועסקים יש זכויות כלכל עובד אחר.

בתקופת הבחירות המוניציפאליות מועסקים בני נוער רבים בעבודות שונות אצל מגוון המפלגות המתמודדות. מגוון העבודות כולל עבודות מזכירות, חלוקת פליירים ברחוב או בתאי דואר, טלפנות, גיוס והמרצת בוחרים, תליית שלטים, שליחויות, סדרנות בכנסים ועוד ועוד.
אנו, האיגוד המקצועי לנערים עובדים בישראל, רואים בשמירה על זכויות אותם בני נוער עובדים ערך חשוב מבחינה חוקתית וציבורית.

מפלגה שלא שומרת על החוק בהעסקת עובדיה, וודאי יקשה על הבוחר ביום פקודה לבחור במועמדיה כנציגיו, על אחת כמה וכמה שאותם עובדים הם דור העתיד של מדינתנו ושל עירנו, שנמצא בראש מעייניהם של ציבור נבחרינו באשר הם.
על מנת לעזור לבני הנוער לשמור על זכויותיהם אנו מפרסמים אמנה בין המפלגות השונות להסתדרות הנוער העובד והלומד במסגרתה מתחייבות המפלגות לשמור על כל חוקי העבודה:

  1. כל נער המתקבל לעבודה במפלגה, ולו לעבודה של שעה ויותר, יקבל הודעה לעובד מיד עם תחילת העבודה (וזו למרות שהחוק מאפשר למסור ההודעה עד 7 ימים מיום תחילת העבודה).
  2. תשלום השכר יהיה לפי שעות עבודה בפועל. באחריות המעסיק הישיר מטעם המפלגה לנהל רישום שעות מסודר של עבודת כל הנערים העובדים תחת אחריותו. בנוסף, יעודד המעסיק מטעם המפלגה את בני הנוער לערוך רישום נפרד של הימים ושל שעות העבודה
  3. בנוסף לשכר יתבצע תשלום ימי חופשה (4%) נוספים לשכר.
  4. בהתאם לחוק ולתקנות לא יתבצע ניכוי של מס הכנסה מהשכר של בני הנוער (בני הנוער פטורים מהפחתה של 25% למס הכנסה כפי שמקובל אצל עובדים מבוגרים), המפלגה תקפיד לרשום בתלוש השכר ולשלם כנדרש ע"פ חוק את כל ההוצאות הסוציאליות להן זכאי הנער העובד, בהתאם לגילו ותקופת עבודתו.
  5. תלושי השכר בגין תקופת העבודה יועברו לנער בגין כל חודש ע"פ החוק. במידה וסיים עבודתו במועד מוקדם יותר, יועבר לו התלוש האחרון ביום סיום עבודתו. אחריות המעסיק לוודא כי הנער קיבל את התלוש וכי הוא מבין אותו, וכן לסייע לו בהבנת רכיבי התלוש במידה ויתבקש.
  6. תקופת העסקתו של הנער במפלגה תוגדר במסגרת ההודעה לעובד, בכל מקרה הודעה על פיטורין או סיום עבודה תהיה על פי חוק ובמידת המחייב תכלול שימוע כנדרש.

בנוסף, אנו ממליצים למפלגות ולבני הנוער עצמם לבקר בדף הזכויות שלנו.

מפלגות שמעוניינות לחתום על האמנה יכולות לפנות לדוא"ל nitzul@noal.org.il  או להשאיר הודעה בתא הקולי שלנו - 1121*.

בהצלחה.


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/1067