שלום, אורח
א ב ג ד ה ו ש
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

כל המאמרים של הסכמים קיבוציים לסטודנטים וצעירים

ההבדל בן חברת כח אדם לחברת קבלן
פורסם ב-27/11/10 בשעה 17:04, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
צעירים רבים מועסקים בעבודות שמירה, אבטחה וניקיון. חלקם מועסקים באמצעות חברות כח אדם וחלקם באמצעות חברות קבלן. מה ההבדל בין שתי ההגדרות? מה ההשלכות הנגזרות ממנו?... המשך ההבדל בן חברת כח אדם לחברת קבלן
אולי גם עליך חל הסכם?
פורסם ב-02/12/12 בשעה 17:34, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
ייתכן שגם במקום העבודה שלך יש הסכם קיבוצי או צו הרחבה נוסף. ניתן לברר זאת בדרכים שונות: ... המשך אולי גם עליך חל הסכם?
שמירה ואבטחה
פורסם ב-08/05/15 בשעה 17:15, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
צו הרחבה משנת 2014 להסכם הענפי עליו חתומה ההסתדרות.... המשך שמירה ואבטחה
הסכם קיבוצי בענף חברות כוח אדם
פורסם ב-02/12/12 בשעה 17:13, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
בשנת 2004 נחתם הסכם קיבוצי בין חברות כוח האדם להסתדרות וקיבל צו הרחבה ולכן הוא חל על כל העובדים בחברות כוח אדם. האחריות על ביצוע כל הדרישות הכלולות בצו מוטלת על החברות.... המשך הסכם קיבוצי בענף חברות כוח אדם
צו הרחבה לאולמות השמחה וגני האירועים
פורסם ב-02/12/12 בשעה 19:28, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
ב2008 הוציא שר התמ"ת צו הרחבה להסכם עבודה קיבוצי שנחתם בשנת 2006 בין ההסתדרות להתאחדות אולמות השמחה וגני האירועים. ... המשך צו הרחבה לאולמות השמחה וגני האירועים
הסכם קיבוצי לסטודנטים עובדי המגזר הציבורי
פורסם ב-27/11/10 בשעה 17:31, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
ההסתדרות חתמה עם הממונה על השכר באוצר על הסכם המשפר באופן ניכר את זכויותיהם של הסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי. המו"מ וחתימת ההסכם התקיימו בשיתוף התאחדות הסטודנטים. ... המשך הסכם קיבוצי לסטודנטים עובדי המגזר הציבורי
ניקיון
פורסם ב-27/11/10 בשעה 17:18, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
ההסכם האחרון בענף נחתם בשנת 1976 ואיבד למעשה את משמעותו. ההסכם החדש ייכנס לתוקף עם מתן צו הרחבה ע"י התמ"ת. להלן זכויות העובדים כפי שנקבעו בהסכם החדש: ... המשך ניקיון
רשות שדות התעופה
פורסם ב-27/11/10 בשעה 17:25, ע"י האיגוד המקצועי לנוער, קבוצת האיגוד המקצועי לנוער
הסכם אשר נערך ונחתם ב- 15.12.08, לתקופה שבין 01.01.08 ועד ל- 31.12.10. להלן מובא סיכום תמציתי לעיקריו. ... המשך רשות שדות התעופה